За нас

ТОТАЛ КОНТРОЛ  ЕООД е независима частна контролна организация, съосновател и съдружник в   ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ  ООД, съвместно с ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН ЕООД и ГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ ЕООД.

Съчетавайки в едно дългогодишен опит, утвърдени партньорски позиции и висок професионален ценз, трите дружества обединяват своя потенцииал, за да предложат най-доброто на пазара на контролни услуги:  качество, бързина  и коректност на конкурентна цена.

ТОТАЛ КОНТРОЛ ЕООД  е предпочитан доствчик  на услуги за нуждите на : производитвени,  търговски и транспортни организации; митнически агенции; складови стопанства; пристанищни и товаро-разтоварни терминали; застрахователни и  банкови институции, опериращи в един или няколко от секторите:

ТОТАЛ КОНТРОЛ  ЕООД е независима частна контролна организация, съосновател и съдружник в   ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ  ООД, съвместно с ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН ЕООД и ГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ ЕООД.

Съчетавайки в едно дългогодишен опит, утвърдени партньорски позиции и висок професионален ценз, трите дружества обединяват своя потенцииал, за да предложат най-доброто на пазара на контролни услуги:  качество, бързина  и коректност на конкурентна цена.

ТОТАЛ КОНТРОЛ ЕООД  е предпочитан доствчик  на услуги за нуждите на : производитвени,  търговски и транспортни организации; митнически агенции; складови стопанства; пристанищни и товаро-разтоварни терминали; застрахователни и  банкови институции, опериращи в един или няколко от секторите:

Въглища, кокс, пелети,
биомаса
още ...

Метали, сплави, руди, 
концентрати
още ...

Нефтопродукти и 
смазочни материали
още ...Селскостопански и 
зърнени продукти
още ...

Торове и подобрители 
на почвата
още ...

Промишлени
стоки
още ...

ТОТАЛ КОНТРОЛ   поддържа актуален сертификат за Управление на Системата по качество съгласно   ISO 9001:2015: Certificate No. 261086-2018 AQ-BGR-RvA/ DNV-GL